มูลนิธิพระมหามงคลพุทธนิมิตอวโลกิเตศวร(พระโพธิสัตว์กวนอิม)

มูลนิธิพระมหามงคลพุทธนิมิตอวโลกิเตศวร(พระโพธิสัตว์กวนอิม) เมื่อแรกเริ่มได้ยื่นจดทะเบียนในนาม "มูลนิธิพระมหาจักรพรรดิ” แต่ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นชื่อมูลนิธิได้เนื่องจากชื่อตรงกับพระนามของพระมหากษัตริย์ในอดีต ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๘๘ หมู่ ๘ ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิดังนี้ ๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ๒. ส่งเสริมและสนับสนุน ช่วยเหลือการศึกษาการกีฬาแก่นักเรียนที่ยากจน ๓. เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมทัศนศึกษาทางธรรม ๔. เพื่อด

วัตถุมงคลทั้งหมดในหมวด "มูลนิธิพระมหามงคลพุทธนิมิตอวโลกิเตศวร(พระโพธิสัตว์กวนอิม)"

แสดงผล 1 - 18 จากทั้งหมด 69 รายการ
เรียงลำดับ:
69580/s_2.1cm-ทองคำ.jpg
฿22,000.00
จัดส่งได้ทันทีใน 24 ชั่วโมง
หน้า: 1 2 3 4